Informační zdroje Digital Humanities

Digitální archiv a evidence archeologických výzkumů DAEAV

Digitální archiv a evidence archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku (DAEAV) umožňuje registraci archeologických výzkumů a vkládání digitálních dokumentů.

Digitální archiv legislativa ČR – roční monitoring stavu a vývoje

Digitální archiv přináší vybrané kvantitativní charakteristiky (ukazatele či indikátory) legislativního systému ČR.

Fond Zdeněk Nejedlý

Fond Zdeněk Nejedlý je nejrozsáhlejším osobním fondem Archivu AV ČR.