Zdroje

Přehled zdrojů

Muzikologická bibliografická databáze

Muzikologická bibliografická databáze od roku 2014 shromažďuje bibliografické záznamy zachycující aktuální tuzemskou muzikologickou produkci, zahraniční publikace českých muzikologů a nově i muzikologické práce s bohemikální tematikou. Záznamy jsou vytvářeny v programu Aleph a zpřístupňovány online. Aktuálně (v roce 2020) obsahuje databáze přes 22 000 bibliografických záznamů, opatřených předmětovými hesly v češtině a angličtině. Od roku 2015 je bibliografie doplňována i retrospektivně (projekt v rámci programu Strategie AV21), retrokonverzí tištěných bibliografií a jiných veřejně přístupných zdrojů. Muzikologická bibliografická databáze je součástí Souborného katalogu Knihovny Akademie věd ČR a přispívá do databáze ANL.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  PhDr. Jana Vozková, CSc. (vozkova@udu.cas.cz), Mgr. Markéta Kratochvílová, PhD. (kratochvilova@udu.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  22 300 záznamů
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  Každoroční přírůstek cca 1500 záznamů
 • Dostupnost informačního zdroje bez online přístupu:
  Muzikologická knihovna ÚDU AVČR Puškinovo náměstí 9 160 00 Praha 6
 • Online přístup:
  https://www.udu.cas.cz/cs/knihovna-oddeleni-muzikologie-udu/