Aktuálně

Online konference Digitální data perspektivou humanitního vědce

Akce 20. 11. 2021

Cílem konference je představit projekty z oblasti humanitních věd, realizované na Filozofické fakultě MU i mimo ni, které využívají digitální data, nástroje a technologie. Dává tak prostor pro setkání výzkumníků, studentů a zájemců o využití výpočetních a komunikačních technologií ve výzkumu humanitních věd a zájemců o oblast digitálních humanitních věd.

Dopolední program bude věnován přednáškám výzkumníků z oblastí jako je divadelní věda, archeologie či datové kurátorství, kteří budou mluvit o aplikovaných metodách a inovativnímu použití technologií ve výzkumu. Kromě přednáškové části nabídne konference v odpoledním čase i virtuální posterovou sekci. 

Personal Collection Management: How Digital Tools are Shaping Art History and Humanities Research

Akce 23. 10. 2021

V rámci pravidelného přednáškového cyklu Collegium historiae atrium (ÚDU AVČR) představí Unmil Karadkar z Univerzity ve Štýrském Hradci dosavadní výsledky projektu Scholars Tracking Archival Resources (STAR). Cílem tohoto projektu je vývoj software, který usnadní systematické shromažďování, označování a pořádání dokumentů (zdrojových i pracovních) včetně obrazového či audio-vizuálního materiálu.

DARIAH-CZ National Workshop 2021

Akce 8. 10. 2021

Srdečně vás zveme na jednodenní DARIAH-CZ National Workshop, který se bude konat 21. 10. 2021 online, prostřednictvím platformy Zoom.

Zahraniční přednášející představí např. fungování a služby evropské DARIAH-EU, zkušenosti sdělí národní koordinátoři z Německa a Rakouska, budou podány informace o propojení DARIAH na Open Science a EOSC nebo informace o Oxford Text Archive a jeho zapojení do CLARIN-UK.

V rámci národní sekce budou představeny aktuální stav a plány rozvoje infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ a zároveň její některé vybrané služby a nové projekty.

Online workshop National Bibliographies and Catalogs Curation and Research

Akce 20. 9. 2021

Pracovní skupina pro Bibliografická data (DARIAH), připravila veřejný workshop, který se bude konat 30. září na platformě Zoom.

V případě zájmu o účast se registrujte zde.

Workshop k implementaci iniciativy EOSC v ČR

Akce 13. 9. 2021

MŠMT spolupráci s NTK, velkou výzkumnou infrastrukturou e-INFRA CZ a Technologickým centrem AV ČR uspořádají 23. 9. 2021 workshop k implementaci iniciativy EOSC (European Open Science Cloud) v ČR.

Účelem semináře je představit základní principy budování národní datové infrastruktury v ČR a cestu k její architektuře a službám. Součástí workshopu bude také diskuze nad konceptem odborných pracovních skupin, jež se budou podílet na definici technických a dalších parametrů národní datové infrastruktury v ČR.https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/wp-content/uploads/2021/09/EOSC-Workshop_Programme.pdf

Přihlášení k účasti na workshopu je možné prostřednictvím registračního formuláře nejpozději do pondělí dne 20. září 2021 do 12:00 hod.

DARIAH 2021: INTERFACES

Akce 2. 8. 2021

Letošní výroční konference DARIAH proběhne online. Klíčové příspěvky přednesou Sarah Kenderdine (École polytechnique fédérale de Lausanne) a Chris Heilman (Microsoft).

Zájemci o účast se mohou registrovat do začátku září zde.

Metody DH

Aktuality 16. 7. 2021

Na webu LINDAT-CLARIAH.CZ (FF MUNI) nově vychází série popularizačních článků o metodách DH. Jejich cílem představit jednotlivé metody a poukázat na projekty, které je ve svých výzkumech využívají.

Sérii zatím tvoří pět příspěvků:

Textová analýza

Nástroje textové analýzy

Metadata – co má společného Netflix a digitální humanitní vědy?

COVID-19 očima vědců, médií a sociálních sítí

Digitalizace kulturního dědictví. Jak uchovat zříceninu hradu, chrám nebo archeologické naleziště

Pondělní semináře ÚFAL VI.

Akce 20. 5. 2021

Framing climate change: A computational perspective

Manfred Stede (University of Potsdam)

Termín: 31. 5. 2021 od 14 hod.

Více informací: https://ufal.mff.cuni.cz/events/framing-climate-change-computational-perspective

Pondělní semináře ÚFAL V. (PhD konference)

Akce 3. 5. 2021

Multi-domain dialogue systems

Tomáš Nekvinda

Multimodal Summarization

Mateusz Krubiński

Termín: 24. 5. 2021 od 14 hod.

Více informací: https://ufal.mff.cuni.cz/events/ufal-phd-conference-part-iii

Pondělní semináře ÚFAL IV.

Akce 30. 4. 2021

Are Transformers Good Learners? Exploring the Limits of Transformer Training

Dušan Variš (ÚFAL MFF UK)

Termín: 17. 5. 2021 od 14 hod.

Více informací: https://ufal.mff.cuni.cz/events/are-transformers-good-learners-exploring-limits-transformer-training