Projekty

Projekty s účastí ústavů AV ČR

 • LINDAT/CLARIAH-CZ
  LINDAT/CLARIAH-CZ je společným, distribuovaným národním uzlem ČR v evropských výzkumných infrastrukturách CLARIN ERIC a DARIAH ERIC. Tvoří jej 11 výzkumných organizací aktivních v humanitních a uměleckých oborech v ČR.
  https://lindat.cz
 • DESIR (DARIAH ERIC Sustainability Refined)
  Cílem projektu DESIR je posílit udržitelnost společnosti DARIAH a podpořit její roli jako dlouhodobého lídra a partnera v oblasti humanitních věd. Konsorcium DESIR se skládá ze základních členů i zástupců potenciálních členů DARIAH a externích technických odborníků se zastoupením v různých evropských regionech.
  https://www.dariah.eu/activities/projects-and-affiliations/desir/
 • DARIAH-CZ
  Národní projekt, který byl podán do výzvy velkých výzkumných infrastruktur pořádané MŠMT, jehož cílem je vybudovat český uzel v mezinárodní síti DARIAH.
  https://lindat.mff.cuni.cz/cs/dariah
 • SERISS
  Synergies for Europe’s Research Infrastructures in the Social Sciences
  http://seriss.eu/

Projekty bez účasti ústavů AV ČR

 • tranScriptorium
  A project aiming to develop innovative, efficient and cost-effective solutions for the indexing, search and full transcription of historical handwritten document images, using modern, holistic Handwritten Text Recognition (HTR) technology
  http://transcriptorium.eu
 • TEI
  Text Encoding Initiative a consortium which collectively develops and maintains a standard for the representation of texts in digital form
  http://www.tei-c.org