Projekty

Projekty s účastí ústavů AV ČR

LINDAT/CLARIAH-CZ
LINDAT/CLARIAH-CZ je společným, distribuovaným národním uzlem ČR v evropských výzkumných infrastrukturách CLARIN ERIC a DARIAH ERIC. Tvoří jej 11 výzkumných organizací aktivních v humanitních a uměleckých oborech v ČR.

Web projektu

DESIR (DARIAH ERIC Sustainability Refined)
Cílem projektu DESIR je posílit udržitelnost společnosti DARIAH a podpořit její roli jako dlouhodobého lídra a partnera v oblasti humanitních věd. Konsorcium DESIR se skládá ze základních členů i zástupců potenciálních členů DARIAH a externích technických odborníků se zastoupením v různých evropských regionech.

Web projektu

DARIAH-CZ
Národní projekt, který byl podán do výzvy velkých výzkumných infrastruktur pořádané MŠMT, jehož cílem je vybudovat český uzel v mezinárodní síti DARIAH.

Web projektu

INDIHU
Vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities

Web projektu

CESSDA
Consortium of European Social Science Data Archives

Web projektu

SERISS
Synergies for Europe's Research Infrastructures in the Social Sciences

Web projektu

ESS
European Social Survey

Web projektu

ARIADNE
Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe

Web projektu

ARCHES
Archaeological resources in Cultural Heritage, a European standard

Web projektu

LINDAT/CLARIN
Centrum jazykové výzkumné infrastruktury

Web projektu