Výběr dokumentů z osobního fondu Otakara Hostinského, 1847–1910

Osobní fond profesora Otakara Hostinského obsahuje rukopisy díla O. Hostinského, zápisy přednášek, odbornou korespondenci a další materiály.

Fond, který obsahuje celkem 21 kartonů a 732 inventárních jednotek, byl pod odborným vedením PhDr. Stanislava Šislera, CSc., nově zpracován v roce 1990. Pro badatele je k dispozici inventář fondu.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Marcela Suchomelová (marcela.suchomelova@seznam.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  1 531 skenů dokumentů
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ano
 • Formát digitálních objektů:
  pdf

 

Online přístup: http://eu.avcr.cz/Pracoviste/stredisko_vedeckych_informaci/Otakar_Hostinsky/

Autor/správce zdroje: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Přístupnost: Online
Typ zdroje: Digitální knihovna
Obor: Filozofie
Klíčová slova: estetika, Hostinský Otakar, osobní sbírky, vědecké osobnosti