Zdroje

Přehled zdrojů

Výběr dokumentů z osobního fondu Otakara Hostinského, 1847–1910

Fond, který obsahuje celkem 21 kartonů a 732 inventárních jednotek, byl pod odborným vedením PhDr. Stanislava Šislera, CSc., nově zpracován v roce 1990. Pro badatele je k dispozici inventář fondu.