Zdroje

Přehled zdrojů

Databáze Státních úkolů

Databáze zpřístupňuje informace o Státních úkolech, které byly navrhovány Československou akademií věd a na nichž participovaly jak mimoakademické výzkumné ústavy, tak ministerstva a jiné oborové institucie.

Informace obsažené v databázi jsou zcela ojedinělé a poslouží komplexnějšímu poznání historie České republiky v  I. polovině 20. století. Na Státních úkolech je možné poznat vývoj prakticky všech oborů čs. společnosti, vývoj ekonomiky, kultury apod. Databáze je zatím online nepřístupná.

  • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje
    Daniela Brádlerová (bradlerova@mua.cas.cz)
  • Záznamy mají připojené digitální objekty
    Ne
  • Dostupnost informačního zdroje bez online přístupu
    Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Gabčíkova 10 182 00  Praha 8

Autor/správce zdroje:
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Offline

Typ zdroje:
Databáze

Obor:
Historie

Klíčová slova:
soudobé dějiny, státní úkoly