Zdroje

Přehled zdrojů

GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny

Cílem digitálního portálu staroslověnštiny GORAZD je za pomoci moderních technologií zpřístupnit české i mezinárodní veřejnosti výsledky bádání české paleoslovenistiky v oblasti staroslověnské lexikografie v podobě specializovaných veřejných databází. Vytyčeného cíle bude dosaženo za pomoci softwarových nástrojů pro retrokonverze speciálních výkladových slovníků z tištěné do digitální podoby a dále digitalizací staroslověnské lístkové kartotéky, světově unikátního materiálu, na jehož základě byl v druhé polovině 20. století vytvořen čtyřsvazkový Slovník jazyka staroslověnského. Obsah specializovaných veřejných databází bude založen na lexikografickém materiálu, který vznikl ve Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i., pro tato díla: Slovník jazyka staroslověnského, Slovník nejstarších staroslověnských památek a Řecko-staroslověnský index. Tímto způsobem zpracování bude zajištěno trvalé uchování dat v digitální podobě a za pomoci moderních softwarových nástrojů bude možné obsah těchto databází nadále rozvíjet, doplňovat a inovovat, a udržovat je tak vždy na aktuální úrovni vědeckého poznání.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Štefan Pilát (pilatste@slu.cas.cz)
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  30 000–60 000 slovníkových hesel; cca 1 000 000 digitalizovaných lístků ze Staroslověnské kartotéky
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ano
 • Formát digitálních objektů:
  jpg
 • Dostupnost informačního zdroje bez online přístupu:
  bude zpřístupněno online do konce roku 2020