Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Ústav byl založen 25. 1. 1922 na základě rozhodnutí parlamentu ČSR z iniciativy a s finančním přispěním prezidenta T. G. Masaryka. Za druhé světové války byl zrušen, po válce obnoven a v letech 1953–1964 začleněn do ČSAV. Pak byl znovu zrušen a až v roce 1992 vzniklo společné pracoviště AV ČR a Filozofické fakulty UK; v roce 1995 byl Slovanský ústav přičleněn k Archivu AV ČR. Od 1. 1. 1998 funguje opět jako samostatný ústav AV ČR. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

SLÚ se zabývá vědeckým výzkumem v oblasti paleoslovenistiky a byzantologie, lexikologie a lexikografie současných slovanských jazyků, dějin a teorie slavistiky a slovanských literatur a s tím související vydavatelskou činností.