Zdroje

Přehled zdrojů

Velký česko-ruský slovník

Elektronický slovník umožní odborné veřejnosti praktické využití dosud nejobsáhleji a nejpodrobněji zpracovaného lexikálního materiálu v synchronně komparativním česko-ruském jazykovém plánu. Stane se tak nesmírně cenným zdrojem lexikograficky strukturovaných dat i obrazem historického vývoje jazykových prostředků i společenských reálií.

Digitalizovaný dosud nevydaný materiál o rozsahu 21 834 strojopisných stran vznikal v 70.–80. letech 20. století jako tištěné médium, vydání se však nepodařilo realizovat. Jeho převedení do elektronické podoby a následná technická a grafická úprava odpovídající parametrům nového uživatelského prostředí umožní odborné veřejnosti praktické využití lexikálního materiálu dosud nejobsáhleji a nejpodrobněji zpracovaného v synchronně komparativním česko-ruském jazykovém plánu. Ten se tak stane nesmírně cenným zdrojem lexikograficky strukturovaných dat i obrazem historického vývoje jazykových prostředků i společenských reálií.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje
  Iveta Krejčířová (krejcirova@slu.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje
  Více než 100.000 hesel
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje
  Zatím nelze vyčíslit.
 • Záznamy mají připojené digitální objekty
  Ne

Autor/správce zdroje:
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Offline

Typ zdroje:
Elektronický slovník

Obor:
Jazykověda

Klíčová slova:
český jazyk, lexikografie, ruština