Velký česko-ruský slovník

Elektronický slovník umožní odborné veřejnosti praktické využití dosud nejobsáhleji a nejpodrobněji zpracovaného lexikálního materiálu v synchronně komparativním česko-ruském jazykovém plánu. Stane se tak nesmírně cenným zdrojem lexikograficky strukturovaných dat i obrazem historického vývoje jazykových prostředků i společenských reálií.

Digitalizovaný dosud nevydaný materiál o rozsahu 21 834 strojopisných stran vznikal v 70.–80. letech 20. století jako tištěné médium, vydání se však nepodařilo realizovat. Jeho převedení do elektronické podoby a následná technická a grafická úprava odpovídající parametrům nového uživatelského prostředí umožní odborné veřejnosti praktické využití lexikálního materiálu dosud nejobsáhleji a nejpodrobněji zpracovaného v synchronně komparativním česko-ruském jazykovém plánu. Ten se tak stane nesmírně cenným zdrojem lexikograficky strukturovaných dat i obrazem historického vývoje jazykových prostředků i společenských reálií.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Iveta Krejčířová (krejcirova@slu.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  Více než 100.000 hesel
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  Zatím nelze vyčíslit.
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ne

 

Autor/správce zdroje: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Přístupnost: Offline
Typ zdroje: Elektronický slovník
Obor: Jazykověda
Klíčová slova: český jazyk, lexikografie, ruština