Zdroje

Přehled zdrojů

Ukrajinsko-český slovník neologizmů

Ukrajinsko-český slovník neologizmů přináší materiál využitelný k vytváření ukrajinsko-českého slovníku nové doby, který by zachytil změny ve slovní zásobě obou jazyků, k nimž došlo v posledních desetiletích. Objevují se nová slova ve sféře odborné i poloprofesionální, často jako přejímky z cizích jazyků, anglicizmy, evropeizmy. Současně se do úzu dostávají dříve ve slovnících tabuizovaná slova z nejrůznějších slangů, slova a slovní spojení odrážející dosud opomíjená slova spojená s národní etiketou, religiozitou apod. Proto se neologický materiál, navazující na již zpracovanou základní slovní zásobu daného jazyka, nutně jeví jako poněkud nesourodý; jeho skutečná váha a zakotvenost v současném jazyce může být zřejmá teprve ve větším lexikografickém zpracování dnešní slovní zásoby obou jazyků.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Růžena Šišková (siskova@slu.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  4 300 hesel
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  10 000 hesel
 • Online přístup:
  http://miracle.slu.cas.cz:8080/ukr_neo/

Autor/správce zdroje:
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Databáze, Elektronický slovník

Obor:
Jazykověda

Klíčová slova:
čeština, lexikografie, neologie, ukrajinština