Rusko-česká elektronická slovníková databáze

Elektronická slovníková databáze zpřístupňuje kromě základní slovní zásoby také četná nová slova a slovní spojení, vedle spisovné slovní zásoby i slangové, hovorové a nespisovné výrazy.

Pozornost je věnována také skupinám slov ve slovnících zpravidla samostatně nezpracovávaným, jako jsou přechýlená podstatná jména, zdrobněliny, podstatná jména slovesná apod. Automatickým odkazem jsou slova zdrobnělá propojena se základním slovem nezdrobnělým, podstatná jména slovesná s příslušným slovesem, vidové dvojice navzájem a také některá předponová slovesa s nepředponovými. Ucelenější gramatickou informaci podávají gramatické tabulky, na které automaticky odkazují indexy uvedené v záhlavích ohebných slov (podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek). V současné době probíhá klasifikace a indexování sloves. Slovník je od roku 2018 kompletně přístupný.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Iveta Krejčířová (krejcirova@slu.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  Více než 74 000 slovníkových hesel
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  Cca 74 000 slovníkových hesel
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ne

Online přístup: http://slovnik.slu.cas.cz/slovnik/main/index.html

Autor/správce zdroje: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Přístupnost: Online
Typ zdroje: Elektronický slovník
Obor: Jazykověda
Klíčová slova: český jazyk, neologismy, ruština