Zdroje

Přehled zdrojů

Rusko-česká elektronická slovníková databáze

Elektronická slovníková databáze zpřístupňuje kromě základní slovní zásoby také četná nová slova a slovní spojení, vedle spisovné slovní zásoby i slangové, hovorové a nespisovné výrazy.

Pozornost je věnována také skupinám slov ve slovnících zpravidla samostatně nezpracovávaným, jako jsou přechýlená podstatná jména, zdrobněliny, podstatná jména slovesná apod. Automatickým odkazem jsou slova zdrobnělá propojena se základním slovem nezdrobnělým, podstatná jména slovesná s příslušným slovesem, vidové dvojice navzájem a také některá předponová slovesa s nepředponovými. Ucelenější gramatickou informaci podávají gramatické tabulky, na které automaticky odkazují indexy uvedené v záhlavích ohebných slov (podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek). V současné době probíhá klasifikace a indexování sloves. Slovník je od roku 2018 kompletně přístupný.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje
  Iveta Krejčířová (krejcirova@slu.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje
  Více než 74 000 slovníkových hesel
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje
  Cca 74 000 slovníkových hesel
 • Záznamy mají připojené digitální objekty
  Ne

Online přístup: http://slovnik.slu.cas.cz/slovnik/main/index.html

Autor/správce zdroje:
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Elektronický slovník

Obor:
Jazykověda

Klíčová slova:
český jazyk, neologismy, ruština