Zdroje

Přehled zdrojů

Rusko-česká elektronická slovníková databáze

Pozornost je věnována také skupinám slov ve slovnících zpravidla samostatně nezpracovávaným, jako jsou přechýlená podstatná jména, zdrobněliny, podstatná jména slovesná apod. Automatickým odkazem jsou slova zdrobnělá propojena se základním slovem nezdrobnělým, podstatná jména slovesná s příslušným slovesem, vidové dvojice navzájem a také některá předponová slovesa s nepředponovými. Ucelenější gramatickou informaci podávají gramatické tabulky, na které automaticky odkazují indexy uvedené v záhlavích ohebných slov (podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek). V současné době probíhá klasifikace a indexování sloves. Slovník je od roku 2018 kompletně přístupný.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Iveta Krejčířová (krejcirova@slu.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  Více než 74 000 slovníkových hesel
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  Cca 74 000 slovníkových hesel
 • Online přístup:
  http://slovnik.slu.cas.cz/slovnik/main/index.html

Autor/správce zdroje:
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Elektronický slovník

Obor:
Jazykověda

Klíčová slova:
český jazyk, neologismy, ruština