Zdroje

Přehled zdrojů

Slovinsko-český slovník

Hesla vybraná do slovníku mají reprezentativně zastupovat slovní zásobu užívanou v publicistice, uměleckých a odborných textech, ale opomenuta nezůstává ani kolokviální vrstva jazyka. Při výběru slovní zásoby se vychází z frekvence výskytu lexikálních jednotek ve slovinštině (využití korpusů), ale také z očekávaných potřeb uživatelů slovníku (zastoupení terminologie práva, výpočetní techniky, ekonomiky, aj.).

  • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
    David Blažek (blazek@slu.cas.cz)
  • Aktuální obsah informačního zdroje:
    17 000 hesel
  • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
    22 000–25 000 hesel

Autor/správce zdroje:
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Offline

Typ zdroje:
Databáze, Elektronický slovník

Obor:
Jazykověda

Klíčová slova:
český jazyk, lexikografie, slovinština