Slovinsko-český slovník

Slovník postupně vzniká od roku 2002 v oddělení lingvistiky a lexikografie SLÚ AV ČR, v. v. i. Jedná se o slovník středního rozsahu se všemi náležitostmi moderního překladového slovníku a bohatou exemplifikací.

Hesla vybraná do slovníku mají reprezentativně zastupovat slovní zásobu užívanou v publicistice, uměleckých a odborných textech, ale opomenuta nezůstává ani kolokviální vrstva jazyka. Při výběru slovní zásoby se vychází z frekvence výskytu lexikálních jednotek ve slovinštině (využití korpusů), ale také z očekávaných potřeb uživatelů slovníku (zastoupení terminologie práva, výpočetní techniky, ekonomiky, aj.).

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  David Blažek (blazek@slu.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  17 000 hesel
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  22 000–25 000 hesel
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ne

Autor/správce zdroje: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Přístupnost: Offline
Typ zdroje: Databáze , Elektronický slovník
Obor: Jazykověda
Klíčová slova: český jazyk, lexikografie, slovinština