Lexikální databáze jihokarpatských nářečí

Kartotéka jihokarpatských nářečí, která čítá přibližně 120 000 záznamů, je aktuálně zpracovávána do podoby elektronické lexikální databáze.

V současné době probíhá ve SLÚ zpracování unikátních nářečních materiálů shromážděných I. Paňkevyčem a jeho žáky. Jedná se o kartotéku k zamýšlenému slovníku jihokarpatských nářečí čítající přibližně 120 000 záznamů. Slovní zásoba těchto nářečí byla sbírána zejména během terénních expedic v tehdejší Podkarpatské Rusi a na východním Slovensku od 20. do 60. let 20. stol., částečně byly k excerpci využity i starší dialektologické a etnografické prameny. Celá kartotéka byla naskenována a nyní je zpracovávána do podoby elektronické lexikální databáze, která umožní vyhledávání podle různých kritérií, např. podle gramatické charakteristiky, kontextu, místa zápisu apod.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Michal Vašíček (vasicek@slu.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  Cca 75 000 záznamů
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  Cca 120 000 záznamů
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ano
 • Formát digitálních objektů:
  jpg
 • Přístupnost:
  Nemá elektronickou podobu. Bude zpřístupněno online.

 

Autor/správce zdroje: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Přístupnost: Nemá elektronickou podobu
Typ zdroje: Databáze
Obor: Jazykověda
Klíčová slova: dialektologie, jihokarpatská nářečí, lexikografie