Zdroje

Přehled zdrojů

Biografická databáze ruské emigrace v meziválečném Československu

U jednotlivých osobností jsou uvedena životní data a odbornost, rodné příjmení nebo pseudonym, získané vzdělání a zaměstnání v předrevolučním Rusku, eventuální účast v občanské válce a způsob emigrace, vzdělání a zaměstnání v ČSR, členství ve spolcích a organizacích, vyznamenání a řády a též údaje o rodinných příslušnících. Následuje výčet adres, kde dotyčná osoba v ČSR žila, odkaz na již publikovanou bibliografii (v ČSR) a doplněné další práce vydané v ČSR, údaje o českých i zahraničních archivech, v nichž jsou uloženy materiály dané osobnosti, a výběrová literatura.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Dana Hašková (dana.haskova@slu.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  600 hesel
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  1 500 hesel
 • Přístupnost:
  V elektronické podobě v knihovně SLÚ (po dokončení online na webových stránkách SLÚ)

Autor/správce zdroje:
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Offline

Typ zdroje:
Biografická databáze

Obor:
Historie

Klíčová slova:
meziválečné Československo, osobnosti, ruská emigrace