Zdroje

Přehled zdrojů

Hlavní katalog fotodokumentační sbírky Etnologického ústavu AV ČR

Sbírka zahrnuje dokumentaci z výzkumů Etnologického ústavu z let 1954–2015. Tematicky je zaměřena na problematiku stavitelství, zemědělství, odívání, stravování, menšiny, společenský život, sociální skupiny, mimoevropské kultury a další témata z okruhu výzkumu Etnologického ústavu AV ČR.

Hlavní katalog obsahuje fotodokumenty od založení Ústavu pro etnografii a folkloristiku (předchůdce dnešního EÚ) v roce 1954 do současnosti. Do katalogu jsou průběžně ukládány fotografie (pozitivy – převážně 13 × 18 cm, a negativy – převážně 6 × 6 cm) z výzkumů organizovaných EÚ / či ÚEF/ a fotografie vzniklé z badatelské činnosti jednotlivých vědeckých pracovníků. Celý soubor fotografií je obsahově velmi různorodý a zahrnuje materiály dokumentující širokou škálu projevů lidové kultury.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje
  Barbora Gergelová (gergelova@eu.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje
  87 000 katalogizačních záznamů
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje
  průběžně doplňováno
 • Záznamy mají připojené digitální objekty
  Ne
 • Dostupnost informačního zdroje bez online přístupu
  Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. Středisko vědeckých informací Na Florenci 3, Praha 1, 110 00