Zdroje

Přehled zdrojů

Hlavní katalog fotodokumentační sbírky Etnologického ústavu AV ČR

Hlavní katalog obsahuje fotodokumenty od založení Ústavu pro etnografii a folkloristiku (předchůdce dnešního EÚ) v roce 1954 do současnosti. Do katalogu jsou průběžně ukládány fotografie (pozitivy – převážně 13 × 18 cm, a negativy – převážně 6 × 6 cm) z výzkumů organizovaných EÚ / či ÚEF/ a fotografie vzniklé z badatelské činnosti jednotlivých vědeckých pracovníků. Celý soubor fotografií je obsahově velmi různorodý a zahrnuje materiály dokumentující širokou škálu projevů lidové kultury.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Barbora Gergelová (gergelova@eu.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  87 000 katalogizačních záznamů
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  průběžně doplňováno
 • Dostupnost informačního zdroje bez online přístupu:
  Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. Středisko vědeckých informací Na Florenci 3, Praha 1, 110 00