Zdroje

Přehled zdrojů

Bibliografie publikovaných textů Tomáše Garrigua Masaryka a prací o jeho životě a díle (1875–1937)

Databáze podchycuje publikační činnost T. G. Masaryka a rozšiřuje dosavadní bibliografie Masarykových prací. Systematický průzkum jeho prací z let 1875–1937 byl nutný pro badatelský výzkum v různých vědních oborech. Pozornost byla soustředěna na texty v českém a německém jazyce, publikované v Rakousku-Uhersku. Dále pak na periodika, která nejsou příliš badatelsky reflektována, zejména denní tisk a některé významné československé týdeníky.

Autor/správce zdroje:
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Bibliografická databáze

Obor:
Filozofie, Historie

Klíčová slova:
Masaryk T. G., osobní bibliografie