Bibliografie publikovaných textů Tomáše Garrigua Masaryka a prací o jeho životě a díle (1875–1937)

Databáze zachycuje literární a vědeckou tvorbu T. G. Masaryka v období 1875–1937.

Databáze podchycuje publikační činnost T. G. Masaryka a rozšiřuje dosavadní bibliografie Masarykových prací. Systematický průzkum jeho prací z let 1875–1937 byl nutný pro badatelský výzkum v různých vědních oborech. Pozornost byla soustředěna na texty v českém a německém jazyce, publikované v Rakousku-Uhersku. Dále pak na periodika, která nejsou příliš badatelsky reflektována, zejména denní tisk a některé významné československé týdeníky.

  • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
    Jana Malínská (mua@mua.cas.cz)

Online přístup: http://www.mua.cas.cz/cs/databaze-130

Autor/správce zdroje: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Přístupnost: Online
Typ zdroje: Bibliografická databáze
Obor: Filozofie, Historie
Klíčová slova: Masaryk T. G., osobní bibliografie