Zdroje

Přehled zdrojů

Digitální archiv a evidence archeologických výzkumů DAEAV

Digitální archiv a evidence archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku (DAEAV) umožňuje registraci archeologických výzkumů a vkládání digitálních dokumentů.

Digitální archiv a evidence archeologických výzkumů obsahuje digitální archiv (hlášení o výzkumech, nálezové zprávy, expertní posudky, fotografie, mapy a plány), mapový modul, edukační modul, interní vzkazový systém, kalendář akcí a vedení akcí pro jednotlivé oprávněné organizace. Registrované výzkumy jsou provázány s relevantními dokumenty uloženými v digitálním archivu a s mapovým modulem. Součástí řešení je i modul pro vzdělávání studentů archeologie.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje
  Olga Lečbychová (lecbychova@arub.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje
  14 662 dokumentů v depozitáři digitálního archivu
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje
  150 000 fotografií pro digitalizaci a následné vložení do digitálního archivu
 • Záznamy mají připojené digitální objekty
  Ano
 • Formát digitálních objektů
  pdf
 • Dostupnost informačního zdroje bez online přístupu
  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. Čechyňská 19, 613 00 Brno

Online přístup: http://www.arub.smartgis.cz/page/0/?nop

Autor/správce zdroje:
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Přístupnost:
Částečně online

Typ zdroje:
Digitální archiv

Obor:
Archeologie

Klíčová slova:
archeologické výzkumy