Zdroje

Přehled zdrojů

Databáze plaket Československé Akademie věd

Od roku 1962 se udělovala plaketa Za zásluhy o vědu a lidstvo – ve třech stupních: bronzovém, stříbrném a zlatém. Ocenění bylo určeno pro domácí i zahraniční osobnosti a výjimečně i celá pracoviště a ne vždy bylo udělováno jen na základě vědecké práce. Často ho získávali komunističtí političtí představitelé. Plakety byly udělovány i lidem, které nebylo možno charakterizovat jako vědce (ani politiky), ale podle tehdejších představ svou činností přispívali k rozvoji vědy. Dále byly udělovány Oborové plakety, které ve svém názvu většinou nesly jméno některé z významných vědeckých osobností v daném odvětví např. J. G. Mendela, Bernarda Bolzana, Františka Křižíka, Františka Palackého nebo Jaroslava Heyrovského. U těchto plaket se udělovaly dva stupně – zlatá a stříbrná. Nositeli se mohli stát čs. i zahraniční vědci, velmi vzácně i celé instituce, kolektivy pracovníků či pracoviště. Ve výjimečných případech podobně jako plakety Za zásluhy o vědu a lidstvo mohly být i oborové plakety uděleny „in memoriam“.

Autor/správce zdroje:
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Databáze

Obor:
Dějiny vědy

Klíčová slova:
Akademie věd, biografie, ocenění, vědecké osobnosti