Digitální sbírky Centra orální historie

Digitální sbírky umožňují výzkumným pracovníkům, pedagogům a studentům napříč akademickou sférou, včetně laické veřejnosti, sdílet, archivovat a dále využívat (v souladu s etickým kodexem) již vzniklé orálně-historické prameny. Primárně jsou zde uloženy rozhovory pořízení v rámci grantových projektů Centra orální historie ÚSD AV ČR.

V současnosti se ve sbírkách Centra orální historie nachází více než 2 000 rozhovorů primárně z vlastních grantových projektů, které se zaměřují na různé aspekty českých a československých soudobých dějin. Tyto rozhovory jsou postupně digitalizovány a katalogizovány. Databáze obsahuje doslovné přepisy rozhovorů, autorizované verze textů určených k publikaci, audio záznamy a další prameny poskytnuté narátory. Rozhovory jsou zpřístupňovány badatelům z řad odborné i laické veřejnosti na základě vyplnění badatelského listu, jehož součástí je čestné prohlášení badatele, kterým se zavazuje k dodržování etického kodexu České asociace orální historie. Další nakládání s rozhovory podléhá archivnímu zákonu a ustanovením informovaného souhlasu jednotlivých pamětníků. V současnosti je využívání databáze umožněno pouze v základní formě (tj. vzdálené prohlížení uložených dokumentů bez možnosti vyhledávání).

 • Dostupnost informačního zdroje bez online přístupu:
  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
  Centrum orální historie
  Vlašská 9
  110 00 Praha 1
 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Jiří Hlaváček (hlavacek@usd.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  2 000 plných textů
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  1 000
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ano
 • Formát digitálních objektů:
  pdf, jpg, mp3, avi

 

Online přístup: http://www.coh.usd.cas.cz/moodle/?lang=cs

Autor/správce zdroje: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Přístupnost: Online
Typ zdroje: Databáze
Obor: Historie
Klíčová slova: audiovizuální sbírky, orální historie, soudobé dějiny