Zdroje

Přehled zdrojů

Digitální sbírky Centra orální historie

Digitální sbírky umožňují výzkumným pracovníkům, pedagogům a studentům napříč akademickou sférou, včetně laické veřejnosti, sdílet, archivovat a dále využívat (v souladu s etickým kodexem) již vzniklé orálně-historické prameny. Primárně jsou zde uloženy rozhovory pořízení v rámci grantových projektů Centra orální historie ÚSD AV ČR.

V současnosti se ve sbírkách Centra orální historie nachází více než 2 000 rozhovorů primárně z vlastních grantových projektů, které se zaměřují na různé aspekty českých a československých soudobých dějin. Tyto rozhovory jsou postupně digitalizovány a katalogizovány. Databáze obsahuje doslovné přepisy rozhovorů, autorizované verze textů určených k publikaci, audio záznamy a další prameny poskytnuté narátory. Rozhovory jsou zpřístupňovány badatelům z řad odborné i laické veřejnosti na základě vyplnění badatelského listu, jehož součástí je čestné prohlášení badatele, kterým se zavazuje k dodržování etického kodexu České asociace orální historie. Další nakládání s rozhovory podléhá archivnímu zákonu a ustanovením informovaného souhlasu jednotlivých pamětníků. V současnosti je využívání databáze umožněno pouze v základní formě (tj. vzdálené prohlížení uložených dokumentů bez možnosti vyhledávání).

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje
  Jiří Hlaváček (hlavacek@usd.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje
  2 000 plných textů
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje
  1 000
 • Záznamy mají připojené digitální objekty
  Ano
 • Formát digitálních objektů
  pdf, jpg, mp3, avi
 • Dostupnost informačního zdroje bez online přístupu
  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Centrum orální historie Vlašská 9 110 00 Praha 1

Online přístup: http://www.coh.usd.cas.cz/moodle/?lang=cs

Autor/správce zdroje:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Databáze

Obor:
Historie

Klíčová slova:
audiovizuální sbírky, orální historie, soudobé dějiny