Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Ústav byl zřízen v ČSAV s účinností k 1. 2. 1990. Podnět k jeho zřízení vzešel z jednání zástupců prezidia ČSAV a Historické komise Koordinačního centra Občanského fóra. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

Hlavním úkolem ústavu je základní, interdisciplinárně chápaný výzkum společenských procesů, které ve svém souboru tvoří československé (české a slovenské) dějiny od roku 1938 do současnosti, a to v mezinárodním kontextu.

Vytvářené/spravované informační zdroje