Zdroje

Přehled zdrojů

Slovník středověké latiny Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum

Slovník středověké latiny (Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum) je elektronická verze Slovníku středověké latiny v českých zemích, pokrývající aktuální podobu celého dosud vydaného textu Slovníku, tj. písmena A–M, včetně druhého, opraveného vydání dílů I–II (A–H).

Slovník středověké latiny (Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum) je elektronická verze Slovníku středověké latiny v českých zemích, pokrývající aktuální podobu celého dosud vydaného textu Slovníku, tj. písmena A–M, včetně druhého, opraveného vydání dílů I–II (A–H). Slovník registruje a vykládá slovní zásobu středověké latiny užívané v českých zemích v období od počátků latinského písemnictví na tomto území (asi okolo r. 1000) do r. 1500. Podává ucelený a informativní obraz o šíři a různorodosti vyjadřovacích prostředků latinského písemnictví českého středověku. Kromě pramenů tištěných byly excerpovány i četné rukopisy a staré tisky z fondů domácích i zahraničních knihoven. Databázi využijí především odborníci na českou středověkou historii, jazyk, literaturu, filosofii, teologii a umění, stejně jako zájemci o tyto obory. Současná verze umožňuje fulltextové vyhledávání podle různých kritérií; k dispozici je též seznam použité literatury a zkratek.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje
  Pavel Nývlt (nyvlt@ics.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje
  20 000 slovníkových hesel a plných textů
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje
  40 000
 • Záznamy mají připojené digitální objekty
  Ne

Online přístup: http://lb.ics.cas.cz/

Autor/správce zdroje:
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Elektronický slovník

Obor:
Klasická studia

Klíčová slova:
medievistika, středověká latina