Slovník středověké latiny Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum

Slovník středověké latiny (Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum) je elektronická verze Slovníku středověké latiny v českých zemích, pokrývající aktuální podobu celého dosud vydaného textu Slovníku, tj. písmena A–M, včetně druhého, opraveného vydání dílů I–II (A–H).

Slovník středověké latiny (Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum) je elektronická verze Slovníku středověké latiny v českých zemích, pokrývající aktuální podobu celého dosud vydaného textu Slovníku, tj. písmena A–M, včetně druhého, opraveného vydání dílů I–II (A–H).

Slovník registruje a vykládá slovní zásobu středověké latiny užívané v českých zemích v období od počátků latinského písemnictví na tomto území (asi okolo r. 1000) do r. 1500. Podává ucelený a informativní obraz o šíři a různorodosti vyjadřovacích prostředků latinského písemnictví českého středověku. Kromě pramenů tištěných byly excerpovány i četné rukopisy a staré tisky z fondů domácích i zahraničních knihoven. Databázi využijí především odborníci na českou středověkou historii, jazyk, literaturu, filosofii, teologii a umění, stejně jako zájemci o tyto obory. Současná verze umožňuje fulltextové vyhledávání podle různých kritérií; k dispozici je též seznam použité literatury a zkratek.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Pavel Nývlt (nyvlt@ics.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  20 000 slovníkových hesel a plných textů
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  40 000
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ne

 

Online přístup: http://lb.ics.cas.cz/

Autor/správce zdroje: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Přístupnost: Online
Typ zdroje: Elektronický slovník
Obor: Klasická studia
Klíčová slova: medievistika, středověká latina