Zdroje

Přehled zdrojů

Slovník středověké latiny Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum

Slovník středověké latiny (Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum) je elektronická verze Slovníku středověké latiny v českých zemích, pokrývající aktuální podobu celého dosud vydaného textu Slovníku, tj. písmena A–M, včetně druhého, opraveného vydání dílů I–II (A–H). Slovník registruje a vykládá slovní zásobu středověké latiny užívané v českých zemích v období od počátků latinského písemnictví na tomto území (asi okolo r. 1000) do r. 1500. Podává ucelený a informativní obraz o šíři a různorodosti vyjadřovacích prostředků latinského písemnictví českého středověku. Kromě pramenů tištěných byly excerpovány i četné rukopisy a staré tisky z fondů domácích i zahraničních knihoven. Databázi využijí především odborníci na českou středověkou historii, jazyk, literaturu, filosofii, teologii a umění, stejně jako zájemci o tyto obory. Současná verze umožňuje fulltextové vyhledávání podle různých kritérií; k dispozici je též seznam použité literatury a zkratek.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Pavel Nývlt (nyvlt@ics.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  20 000 slovníkových hesel a plných textů
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  40 000
 • Online přístup:
  http://lb.ics.cas.cz/

Autor/správce zdroje:
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Elektronický slovník

Obor:
Klasická studia

Klíčová slova:
medievistika, středověká latina