Slovník středověké latiny Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum je elektronická verze Slovníku středověké latiny v českých zemích, pokrývající zatím písmena A-H, tj. úsek zahrnující první dva díly Slovníku, vydávané v letech 1977–1992 nakladatelstvím Academia.

Slovník středověké latiny v českých zemích je součástí vytvářeného středolatinského slovníku, který nahradí slovník DuCangeův (Du Cange, Glossarium mediae et infimae Latinitatis, Graz 1883–1887) a který zaznamená středověkou latinskou slovní zásobu na území celé Evropy.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Pavel Nývlt (nyvlt@ics.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  20 000 slovníkových hesel a plných textů
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  40 000
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ne

 

Online přístup: http://lb.ics.cas.cz/

Autor/správce zdroje: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Přístupnost: Online
Typ zdroje: Elektronický slovník
Obor: Klasická studia
Klíčová slova: medievistika, středověká latina