Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Ústav byl obnoven v ČSAV k 1. 2. 1990. Původní filosofické pracoviště, založené v ČSAV k 1. 1. 1953, bylo zrušeno z politických důvodů 25. 2. 1970. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.Vědecká činnost ústavu je zaměřena především na dlouhodobé projekty, které mají závažný význam pro rozvoj české filosofie i některých příbuzných oborů (logika, komeniologie, teorie vědy). Řešené projekty se týkají dějin české filosofie a jejich mezinárodního kontextu a současné filosofické a logické problematiky (postmoderní filosofie, filosofie jazyka, neklasické logiky).

K 1. 1. 2004 došlo ke sloučení s Ústavem pro klasická studia AV ČR a tím i k odpovídajícímu rozšíření rámcové vědní koncepce Filosofického ústavu. Vědecká činnost ústavu nyní navíc zahrnuje projekty z oboru klasické filologie, medievistiky, novolatinských studií a biblistiky, jež jsou výrazně zaměřeny na recepci evropského kulturního dědictví v českých zemích od počátku státnosti do 20. století.