Databáze obsahu liturgických rukopisů LIMUP

Databáze obsahu liturgických rukopisů utrakvistické provenience 15.–16. století.

Databáze zahrnuje katalogizační záznamy liturgických rukopisů českého středověku a raného novověku. České notované graduály (kancionály) a vybrané latinské graduály, příp. antifonáře byly rozepsány podrobně. V databázi je tak možno najít textový incipit každého liturgického zpěvu, čtení, modlitby, rubriky, marginálie apod., obsažené ve zpracovaných pramenech. Každá položka obsahuje dále liturgické a hudebně-vědné určení, poznámku o notaci, lokaci, příp. další poznámku. Vyhledávat je možno podle různých hledisek (signatura rukopisu, místo uložení, druh knihy, datace knihy, textové incipity zpěvů) včetně možnosti jejich kombinování.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Jiří Žůrek (zurek@ics.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  114 000 katalogizačních záznamů
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  0
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ne

 

Online přístup: http://www.clavmon.cz/limup/

Autor/správce zdroje: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Přístupnost: Online
Typ zdroje: Databáze
Obor: Hudební věda
Klíčová slova: liturgické rukopisy, liturgie