Zdroje

Přehled zdrojů

Databáze obsahu liturgických rukopisů LIMUP

Databáze obsahu liturgických rukopisů utrakvistické provenience 15.–16. století.

Databáze zahrnuje katalogizační záznamy liturgických rukopisů českého středověku a raného novověku. České notované graduály (kancionály) a vybrané latinské graduály, příp. antifonáře byly rozepsány podrobně. V databázi je tak možno najít textový incipit každého liturgického zpěvu, čtení, modlitby, rubriky, marginálie apod., obsažené ve zpracovaných pramenech. Každá položka obsahuje dále liturgické a hudebně-vědné určení, poznámku o notaci, lokaci, příp. další poznámku. Vyhledávat je možno podle různých hledisek (signatura rukopisu, místo uložení, druh knihy, datace knihy, textové incipity zpěvů) včetně možnosti jejich kombinování.

  • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje
    Jiří Žůrek (zurek@ics.cas.cz)
  • Aktuální obsah informačního zdroje
    114 000 katalogizačních záznamů
  • Záznamy mají připojené digitální objekty
    Ne

Online přístup: http://www.clavmon.cz/limup/

Autor/správce zdroje:
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Databáze

Obor:
Hudební věda

Klíčová slova:
liturgické rukopisy, liturgie