Zdroje

Přehled zdrojů

Kartotéka excerpt Slovníku středověké latiny v českých zemích

Materiál Slovníku středověké latiny v českých zemích byl excerpován z pramenů různé povahy české provenience od počátků písemnictví na českém území do roku 1500. Kromě pramenů tištěných byly excerpovány i četné rukopisy a staré tisky z fondů českých knihoven a archivů.

Předností Slovníku oproti obdobným zahraničním dílům je to, že kromě pramenů tištěných byly excerpovány i četné rukopisy a staré tisky z fondů domácích i zahraničních knihoven, čímž se zpřístupňuje velké lexikální bohatství, jež by jinak zůstalo skryto v nevydaných památkách. Obzvláště cenné pro poznání středověkého myšlenkového světa jsou doklady z traktátové literatury, městských knih a četné české a německé ekvivalenty z glosářů. Kartotéka tak podává ucelený a dostatečně informativní obraz o šíři a různorodosti vyjadřovacích prostředků latinského písemnictví českého středověku.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje
  Pavel Nývlt (pavelnyvlt@gmail.com)
 • Aktuální obsah informačního zdroje
  370 000 skenů kartotečních lístků
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje
  750 000–800 000
 • Záznamy mají připojené digitální objekty
  Ano
 • Formát digitálních objektů
  tiff
 • Dostupnost informačního zdroje bez online přístupu
  Filozofický ústav AV ČR, v. v. i. Kabinet pro klasická studia Na Florenci 3, Praha 1, 110 00