The Correspondence of Philipp Jakob Sachs of Löwenheim (1627–1672)

Databáze korespondence P. J. Sachse von Löwenheimb (1627–1672), člena Academia naturae curiosorum a editora prvního lékařského časopisu Miscellanea curiosa medico-physica.

Databáze obsahuje podrobné informace o 141 dopisech a jejich manifestacích. Databáze je součástí online databáze raně novověké učenecké korespondence EMLO a je v anglickém jazyce.

  • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
    Mgr. Iva Lelková, Ph.D. (lelkova.iva@gmail.com)
  • Aktuální obsah informačního zdroje:
    141

 

Online přístup: http://emlo.bodleian.ox.ac.uk/forms/advanced?col_cat=Sachs+von+L%C3%B6wenheim%2C+Philipp+Jakob

Autor/správce zdroje: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Přístupnost: Online
Typ zdroje: Databáze
Obor: Dějiny vědy, Historie
Klíčová slova: dějiny vzdělanosti, korespondence, Sachs of Löwenheim