Zdroje

Přehled zdrojů

The Correspondence of Philipp Jakob Sachs of Löwenheim (1627–1672)

Databáze korespondence P. J. Sachse von Löwenheimb (1627–1672), člena Academia naturae curiosorum a editora prvního lékařského časopisu Miscellanea curiosa medico-physica.

Databáze obsahuje podrobné informace o 141 dopisech a jejich manifestacích. Databáze je součástí online databáze raně novověké učenecké korespondence EMLO a je v anglickém jazyce.

  • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje
    Mgr. Iva Lelková, Ph.D. (lelkova.iva@gmail.com)
  • Aktuální obsah informačního zdroje
    141
  • Záznamy mají připojené digitální objekty
    Ne

Online přístup: http://emlo.bodleian.ox.ac.uk/forms/advanced?col_cat=Sachs+von+L%C3%B6wenheim%2C+Philipp+Jakob

Autor/správce zdroje:
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Databáze

Obor:
Dějiny vědy, Historie

Klíčová slova:
dějiny vzdělanosti, korespondence, Sachs of Löwenheim