Zdroje

Přehled zdrojů

The Correspondence of Philipp Jakob Sachs of Löwenheim (1627–1672)

Databáze obsahuje podrobné informace o 141 dopisech a jejich manifestacích. Databáze je součástí online databáze raně novověké učenecké korespondence EMLO a je v anglickém jazyce.

Autor/správce zdroje:
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Databáze

Obor:
Dějiny vědy, Historie

Klíčová slova:
dějiny vzdělanosti, korespondence, Sachs of Löwenheim