Zdroje

Přehled zdrojů

J. P. Cerroni: Scriptores Regni Bohemiae

Databáze zpřístupňuje latinský slovník spisovatelů Českého království Scriptores Regni Bohemiae sepsaný moravským sběratelem a historikem osvícenské doby Johannem Peterem Cerronim. Slovník je psán i vydáván latinsky s paralelním překladem do českého jazyka. Elektronická verze slovníku přináší slovníková hesla, jež obsahují kromě jména učence (a jeho variant) také latinský a český biogram (životopis), soupis všech rukopisných i tištěných děl známých v Cerroniho době, dobový soupis literatury k tématu a řadu věcných a textově-kritických poznámek editorů.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Jiří Žůrek (zurek@ics.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  471 hesel
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  2 500
 • Online přístup:
  http://cerroni.clavmon.cz/