Zdroje

Přehled zdrojů

J. P. Cerroni: Scriptores Regni Bohemiae

Elektronická verze kritické edice Slovníku spisovatelů a učenců Českého království sepsaný na přelomu 18. a 19. století Johannem Peterem Cerronim.

Databáze zpřístupňuje latinský slovník spisovatelů Českého království Scriptores Regni Bohemiae sepsaný moravským sběratelem a historikem osvícenské doby Johannem Peterem Cerronim. Slovník je psán i vydáván latinsky s paralelním překladem do českého jazyka. Elektronická verze slovníku přináší slovníková hesla, jež obsahují kromě jména učence (a jeho variant) také latinský a český biogram (životopis), soupis všech rukopisných i tištěných děl známých v Cerroniho době, dobový soupis literatury k tématu a řadu věcných a textově-kritických poznámek editorů.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje
  Jiří Žůrek (zurek@ics.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje
  471 hesel
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje
  2 500
 • Záznamy mají připojené digitální objekty
  Ne

Online přístup: http://cerroni.clavmon.cz/