Zdroje

Přehled zdrojů

Sbírkový a dokumentační fond Emanuela Rádla

Sbírkový a dokumentační fond Emanuela Rádla o rozsahu 28 archivních karton z větší části (kartony 1-18) zahrnuje publikace, korespondenci, rukopisy a další osobní pracovní materiály z pozůstalosti Emanuela Rádla (1873–1942) a strojopisy s rejstříky hlavních Rádlových publikací, připravovaných J. Navrátilem pro nová vydání po roce 1945. Menší část sbírky (kartony 19-28) pak zahrnuje další publikace a materiály J. Navrátila, související s jeho redaktorskou činností v nakladatelstvích po roce 1945, činností v Masarykově společnosti v letech 1946–49 a dalšími odbornými i veřejnými aktivitami od roku 1936 do let šedesátých.

  • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
    Ivan Landa (landai@seznam.cz), Tomáš Hermann