Zdroje

Přehled zdrojů

Antická inspirace ve výtvarném umění

Dlouhodobý projekt „Antická inspirace ve výtvarném umění“ má za cíl úplnou dokumentaci a komplexní analýzu antického dědictví ve výtvarné kultuře českých zemí od počátku až do současnosti. Toto dědictví je chápáno jako průběžná a mnohovrstevnatá konfrontace českého prostředí s jednotlivými centry šíření tradice řecko-římské výtvarné kultury a jako proces jejího aktivního přisvojování. Výsledkem projektu bude zpracování jednotlivých etap historického procesu, který měl zásadní význam nejen pro formování české kulturní tradice, ale i pro místo, které, které české země zaujaly v celoevropském kulturním kontextu, jehož základní komponentou byla právě antická tradice. V současné podobě databáze obsahuje většinu památek inspirovaných antikou, které byly do 16. století na území českých zemí vytvořeny nebo objednány. Dále byly zpracovány památky 17. a 18. století, do databáze byla také zařazena vybraná umělecká díla 20. století.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Jan Bažant (bazant@ics.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  3 501 hesel
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  10 000
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ano
 • Formát digitálních objektů:
  jpg
 • Online přístup:
  http://pamatky.olympos.cz/

Autor/správce zdroje:
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Databáze

Obor:
Dějiny umění, Historie

Klíčová slova:
antika, architektura, výtvarné památky