Zdroje

Přehled zdrojů

Antická inspirace ve výtvarném umění

Databáze antikou inspirované výtvarné kultury českých zemí od počátku až do současnosti.

Dlouhodobý projekt „Antická inspirace ve výtvarném umění“ má za cíl úplnou dokumentaci a komplexní analýzu antického dědictví ve výtvarné kultuře českých zemí od počátku až do současnosti. Toto dědictví je chápáno jako průběžná a mnohovrstevnatá konfrontace českého prostředí s jednotlivými centry šíření tradice řecko-římské výtvarné kultury a jako proces jejího aktivního přisvojování. Výsledkem projektu bude zpracování jednotlivých etap historického procesu, který měl zásadní význam nejen pro formování české kulturní tradice, ale i pro místo, které, které české země zaujaly v celoevropském kulturním kontextu, jehož základní komponentou byla právě antická tradice. V současné podobě databáze obsahuje většinu památek inspirovaných antikou, které byly do 16. století na území českých zemí vytvořeny nebo objednány. Dále byly zpracovány památky 17. a 18. století, do databáze byla také zařazena vybraná umělecká díla 20. století.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje
  Jan Bažant (bazant@ics.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje
  3 501 hesel
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje
  10 000
 • Záznamy mají připojené digitální objekty
  Ano
 • Formát digitálních objektů
  jpg

Online přístup: http://pamatky.olympos.cz/

Autor/správce zdroje:
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Databáze

Obor:
Dějiny umění, Historie

Klíčová slova:
antika, architektura, výtvarné památky