Zdroje

Přehled zdrojů

The Correspondence of Jan Amos Comenius

Databáze korespondence J. A. Komenského obsahuje 566 dopisů v období od roku 1622 až do roku 1670.

Databáze je zveřejněna online v anglickém jazyce v rámci databáze EMLO. Katalog korespondence J. A. Komenského obsahuje 566 dopisů – záznamů, z nichž 436 jsou položky odeslané a 120 přijaté v období od roku 1622 až do roku 1670. Každý záznam obsahuje informace o datu, odesílateli, adresátovi, zmiňovaných osobách, místu odeslání a adrese, dále následuje krátký abstrakt, incipit a explicit dopisu a informace o uložení originálu, dalších manifestacích, edicích, popř. další poznámky. Zároveň jsou připojeny skeny originálů, všech dalších manifestací a edic, které nepodléhají autorským právům.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje
  Mgr. Iva Lelková, Ph.D. (lelkova.iva@gmail.com)
 • Aktuální obsah informačního zdroje
  566
 • Záznamy mají připojené digitální objekty
  Ano
 • Formát digitálních objektů
  jpg

Online přístup: http://emlo.bodleian.ox.ac.uk/blog/?catalogue=jan-amos-comenius

Autor/správce zdroje:
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Databáze

Obor:
Dějiny vědy, Historie

Klíčová slova:
dějiny vzdělanosti, Komenský J. A., korespondence