Antika v nápisné kultuře českých zemí

Epigrafická databáze nápisů inspirovaných antikou dochovaných v českých zemích od počátků do současnosti.

Databáze Antika v nápisné kultuře českých zemí je první zveřejněnou elektronickou epigrafickou databází ČR, která zpřístupňuje nápisy inspirované antikou dochované v českých zemích od počátků do současnosti. Pod pojmem nápis se rozumí text umístěný na trvalých materiálech jako je kámen, kov, pálená hlína, kost, slonovina, omítka, mozaiky, ale i na kresbách a malbách, jakož i nápisy na gobelínech a erbech. Každý nápis je nejen přepsán podle originálu (pokud se dochoval) nebo z rukopisů a publikací, přeložen do češtiny a opatřen stručným komentářem, pokud možno datován a přesně lokalizován. Každý záznam má bibliografickou citaci a klíčová slova. Pod pojem antické dědictví patří formální (jazykový, stylistický, metrický aj.) nebo obsahový (mytologický, historický aj.) odkaz na antická, především římská paradigmata. Nehraje při tom roli, zda je tento odkaz vědomý či nevědomý.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Jiří Žůrek (zurek@ics.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  318 katalogizačních záznamů
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  0
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ano
 • Formát digitálních objektů:
  jpg

Online přístup: http://napisy.olympos.cz/

Autor/správce zdroje: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Přístupnost: Online
Typ zdroje: Databáze
Obor: Epigrafika, Klasická studia, Literární věda
Klíčová slova: epigrafické památky