Zdroje

Přehled zdrojů

Antika v nápisné kultuře českých zemí

Databáze Antika v nápisné kultuře českých zemí je první zveřejněnou elektronickou epigrafickou databází ČR, která zpřístupňuje nápisy inspirované antikou dochované v českých zemích od počátků do současnosti. Pod pojmem nápis se rozumí text umístěný na trvalých materiálech jako je kámen, kov, pálená hlína, kost, slonovina, omítka, mozaiky, ale i na kresbách a malbách, jakož i nápisy na gobelínech a erbech. Každý nápis je nejen přepsán podle originálu (pokud se dochoval) nebo z rukopisů a publikací, přeložen do češtiny a opatřen stručným komentářem, pokud možno datován a přesně lokalizován. Každý záznam má bibliografickou citaci a klíčová slova. Pod pojem antické dědictví patří formální (jazykový, stylistický, metrický aj.) nebo obsahový (mytologický, historický aj.) odkaz na antická, především římská paradigmata. Nehraje při tom roli, zda je tento odkaz vědomý či nevědomý.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Jiří Žůrek (zurek@ics.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  318 katalogizačních záznamů
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ano
 • Formát digitálních objektů:
  jpg
 • Online přístup:
  http://napisy.olympos.cz/

Autor/správce zdroje:
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Databáze

Obor:
Epigrafika, Klasická studia, Literární věda

Klíčová slova:
epigrafické památky