Zdroje

Přehled zdrojů

Databáze hudebních skladeb Clavis nigra

Databáze Clavis nigra (Černý klíč) zachycuje vícehlasé zpěvy z pramenů českých zemí zaznamenané většinou černou menzurální notací. Při práci na databázi bylo čerpáno z rukopisného katalogu vícehlasů předního muzikologa, doc. PhDr. Jaromíra Černého, CSc. Vyhledávání hudebních skladeb je možné podle částí názvu nebo podle melodického kódu. Pro každý vyhledaný záznam se zobrazí textový incipit skladby, umístění v prameni (signatura, folio), druh (moteto, píseň, počet hlasů) a melodický kód. K záznamům jsou připojeny skeny kartotéčních lístků Jaromíra Černého.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Jiří Žůrek (zurek@ics.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  1 936 katalogizačních záznamů
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ano
 • Formát digitálních objektů:
  pdf
 • Online přístup:
  http://www.clavmon.cz/clavis_nigra/index.htm

Autor/správce zdroje:
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Databáze

Obor:
Hudební věda

Klíčová slova:
katalog hudebních skladeb