Zdroje

Přehled zdrojů

Bio-bibliografická databáze řeholníků v českých zemích v raném novověku

Databáze shromažďuje personální údaje o řeholnících a slouží k vytváření tezauru biografických pramenů, z nichž jsou tyto údaje čerpány. Ve snaze plošně podchytit personální obsazení klášterních komunit v pobělohorské době navazuje na starší pokusy řady badatelů Nově je v databázovém modulu systematicky budován soupis narativních pramenů pocházejících z řádového prostředí. Databáze je propojena společnými slovníky, které umožňují využití biografických záznamů jako údajů o odpovědnosti při popisu narativních pramenů, na něž naopak může být odkazováno jako na zdroj biografických dat. Dalšími bibliografickými moduly jsou katalog starých tisků a katalog knih, které však mají pouze podpůrnou funkci. Biografická část obsahuje aktuálně 12 010 záznamů osob a korporací (řádů, řádových domů). Jednotlivá hesla jsou různé úrovně a podrobnosti s ohledem na vypovídací hodnotu dochovaných pramenů a postup výzkumných a opisovačských prací zpracovatelského týmu. V databázi jsou plošně zpracovány základní údaje pro kapucíny, piaristy, milosrdné a čeští augustiniány eremity. Početnou skupinu tvoří záznamy s uvedením části řeholní kariéry, například doby působení ve funkci představeného. Kompletní či téměř kompletní životopisné karty řeholníků jsou zpracovány pouze pro jednotlivce, ale jejich počet se v současnosti zvyšuje o řádové historiografy. Katalog rukopisů nyní obsahuje 1129 záznamů zaměřených na narativní a biografické prameny. Záznamy představují vlastní kodikologický popis, identifikaci rukopisu, obsahový popis a interpretační nástroje, které rukopis zařazují z hlediska žánru, obsahu a autorství.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Mgr. Kateřina Valentová, Ph.D. (locus.pietatis@gmail.com, kateřina.bobkova.valentova@gmail.com)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  14 592 bigrafických/katalogizačních záznamů
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  Nelze odhadnout
 • Online přístup:
  http://reholnici.hiu.cas.cz/katalog/