Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Ústav byl obnoven k 1. 2. 1990. Je pokračovatelem Československého státního historického ústavu vydavatelského, který byl založen 17. 2. 1920 a začleněn k 1. 1. 1953 do ČSAV jako Historický ústav ČSAV. K 1. 3. 1970 byl tento ústav rozpuštěn a reorganizován na Ústav československých a světových dějin ČSAV, který k 31. 12. 1989 zanikl. K obnovenému Historickému ústavu byla 1. 7. 1993 připojena část bývalého Ústavu dějin střední a východní Evropy ČSAV. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

Vědecká činnost ústavu zahrnuje výzkum českých, československých a obecných, zejména středoevropských a východoevropských dějin v období od raného středověku do druhé světové války a otázky teorie a metody historické práce, s dlouhodobými projekty encyklopedických a biografických studií a historické geografie. Zpracovává kritické edice historických pramenů ze všech období a pořizuje systematickou bibliografii českých dějin, kterou zpřístupňuje v tištěné i elektronické formě. V ústavu je uložena mimořádně cenná sbírka bohemikální historické literatury včetně starých tisků a dále rozsáhlá kolekce starých map a atlasů. Vedle těchto sbírek ústav spravuje bohatý materiál k českému a moravskému místopisu z pozůstalosti Augusta Sedláčka.