Sbírka životopisných záznamů „obyčejných lidí“ z českých zemí z let 1850–1950

Několik set autentických životopisných a rodinných kronikářských písemných záznamů (velmi často doplněný fotografiemi) tzv. obyčejných lidí z let vytváření občanské společnosti v českých zemích, popřípadě ze Slovenska a Podkarpatské Rusy z let 1850 až 1950 (1960).

Tato sbírka vznikla na základě cíleného sběru každodenních, rodinných kronikářských a memoárových záznamů z přelomu 20. a 21. století. Tento sběr byl prováděn na základě novinových výzev a bezprostřední samosběrné práce například v domovech důchodců, odborných spolcích (Spolek přátel Rakouska) či v zajímavých středostavovských rodinách (Radimští). Sbírka je primárně určena pro uchování (rodinné a individuální) paměti, dále za účelem korekce interpretací tzv. velkých dějin a národních narací a také pro badatelské (seminární) účely při výuce historie každodennosti.

 • Dostupnost informačního zdroje bez online přístupu:
  Historický ústav AV ČR, v. v. i.
  Prosecká 76
  190 00  Praha 9
 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Václava Horčáková, event. Vojtěch Kessler (horcakova@hiu.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  několik desítek dokumentů různého rozsahu
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  cca 500 rukopisů (event. strojopisů)
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ano
 • Formát digitálních objektů:
  jpg

 

Online přístup: http://biblio.hiu.cas.cz

Autor/správce zdroje: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Přístupnost: Částečně online
Typ zdroje: Databáze
Obor: Historie, Literární věda
Klíčová slova: dějiny každodennosti, digitalizované memoáry, geneze občanské společnosti, historie zdola, historiografie, rodinná paměť, rodinné kroniky, životopisné záznamy