Zdroje

Přehled zdrojů

Sbírka životopisných záznamů „obyčejných lidí“ z českých zemí z let 1850–1950

Tato sbírka vznikla na základě cíleného sběru každodenních, rodinných kronikářských a memoárových záznamů z přelomu 20. a 21. století. Tento sběr byl prováděn na základě novinových výzev a bezprostřední samosběrné práce například v domovech důchodců, odborných spolcích (Spolek přátel Rakouska) či v zajímavých středostavovských rodinách (Radimští). Sbírka je primárně určena pro uchování (rodinné a individuální) paměti, dále za účelem korekce interpretací tzv. velkých dějin a národních narací a také pro badatelské (seminární) účely při výuce historie každodennosti.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Václava Horčáková, event. Vojtěch Kessler (horcakova@hiu.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  několik desítek dokumentů různého rozsahu
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  cca 500 rukopisů (event. strojopisů)
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ano
 • Formát digitálních objektů:
  jpg
 • Dostupnost informačního zdroje bez online přístupu:
  Historický ústav AV ČR, v. v. i. Prosecká 76 190 00  Praha 9
 • Online přístup:
  http://biblio.hiu.cas.cz