Zdroje

Přehled zdrojů

Bibliografie dějin Českých zemí

Kontinuální program vytváření, zpracování a vyhodnocování komplexní bibliografické databáze bohemikální literatury. Je pokračováním projektu oborové (historické) bibliografie nepřetržitě trvajícího v Českých zemích již od roku 1905.

Cílem projektu je další vývoj online přístupné databáze české historické bibliografie jako bibliografie průběžné i retrospektivní (Bibliografie dějin Českých zemí. Dalším důležitým úkolem je integrace BDČZ do systému národních historických bibliografií Evropy v rámci mezinárodních projektů European Historical Bibliographies (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften) a Literaturdokumentation zur Geschichte Ostmitteleuropas (Herder-Instiut Marburg). BDČZ byla zařazena jako prioritní projekt v rámci společenských a humanitních věd v Cestovní mapě ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje
  PhDr. Václava Horčáková (horcakova@hiu.cas.cz)
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje
  422 931 bibliografických záznamů, 20 000 plných textů
 • Záznamy mají připojené digitální objekty
  Ano
 • Formát digitálních objektů
  pdf, jpg

Online přístup: http://biblio.hiu.cas.cz/

Autor/správce zdroje:
Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Bibliografická databáze

Obor:
Historie

Klíčová slova:
dějiny, historiografie, odborná historická literatura