Zdroje

Přehled zdrojů

Pozůstalost Augusta Sedláčka

Databáze vznikla na základě dvou kartoték, topografické a genealogické, které vytvořil český historik August Sedláček (1843–1926). Obě kartotéky, které dohromady obsahují více než 400 000 kartotéčních lístků, které jsou uchovávány v Historickém ústavu AV ČR. Obsah databáze tvoří historická data o jednotlivých šlechtických rodech a lokalitách v Čechách a na Moravě, založené na studiu archivních a knihovních fondů převážně českých a moravských archivů. V rámci jednotlivých hesel jsou záznamy primárně řazeny chronologicky. Jednotlivé kartotéční lístky obsahují informace nejednotné kvality i kvantity. Tyto informace byly přepisovány a rozepisovány do databáze, aby bylo umožněno vyhledávání podle jednoduchých, podle podle jmen, míst, dat i typu událostí, o které se v zápisech jednalo. Databáze obsahuje vedle strukturovaného zápisu obsahu kartotéčního lístku vždy také digitální (naskenovaný) obraz lístku.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Eva Doležalová (dolezal@hiu.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  cca 400 000 záznamů (kartotéčních lístků)
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  cca 500 000 obrazových záznamů
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ano
 • Formát digitálních objektů:
  jpg
 • Dostupnost informačního zdroje bez online přístupu:
  Historický ústav AV ČR, v. v. i. Prosecká 76 190 00 Praha 9
 • Online přístup:
  http://www.augustsedlacek.cz