Zdroje

Přehled zdrojů

Soubor bibliografických databází Česká literární věda

Soubor databází Česká literární věda eviduje články a stati k české literatuře a literární vědě z odborných periodik domácích i zahraničních, deníků, kulturní publicistiky, odborného tisku příbuzných oborů atp. Podchycuje materiály jak z periodik v užším slova smyslu, tak z konferenčních či jiných sborníků či knižní předmluvy a doslovy a jiné doprovodné texty včetně publikací knižních jako takových: jako sekundární bibliografie tak v zásadě podchycuje kompletní tištěnou literárně bohemistickou produkci, z níž většina prochází ústavní knihovnou. Chronologicky pokrývá období od roku 1945 do současnosti a neustále se rozšiřuje o novou excerpci aktuální oborové produkce, případně jsou retrospektivně zaplňovány starší mezery. Excerpována pro ní byla necelá tisícovka periodických titulů, aktuálně zpracovávaných je přitom cca 300. Samostatně byla zpracována databáze bibliografie českého literárního exilu v rozsahu cca 10 000 záznamů.