Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Ústav byl založen 11. 6. 1947 Českou akademií věd a umění. K 1. 1. 1953 byl začleněn do ČSAV. Jeho součástí se stal Kabinet pro studium českého divadla (1. 1. 1956–30. 4. 1993), zřízena byla pobočka Ústavu v Brně (1. 9. 1961). K 5. 11. 1970 byl transformován na Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV. K 1. 9. 1993 byl v souvislosti s obnovením původní bohemistické koncepce přijat jeho současný název. Od 1. ledna 2007 se ústav stal veřejnou výzkumnou institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb.

Vědecká činnost ústavu je zaměřena na teorii a dějiny české literatury od nejstaršího období do současnosti. Důraz je kladen na literárněvědnou lexikografii a práce slovníkového typu, literárně historický průzkum české literatury v celé šíři a literárně teoretické analýzy, opírající se zvláště o materiál 20. století. Ústav současně plní úlohu informačního a konzultačního střediska v oblasti literárněvědných informací.