Zdroje

Přehled zdrojů

Digitalizovaný seznam časopisů Ústavu pro českou literaturu AV ČR

Volně přístupný archiv digitálních kopií průběžně skenovaných českých literárních a kulturních časopisů a výjimečně i denního tisku od 19. století po současnost.

Digitální archiv časopisů z fondů ÚČL je zpracováván od roku 2001. Důvodem k postupnému převodu těchto dokumentů do elektronické podoby byla rychle postupující devastace časopiseckých svazků a zvyšující se požadavky na jejich využívání. Určujícím kritériem pro převod jednotlivých titulů je jejich fyzický stav a frekvence výpůjček.

  • Záznamy mají připojené digitální objekty
    Ne

Online přístup: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php%20

Autor/správce zdroje:
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Digitální archiv

Obor:
Literární věda

Klíčová slova:
literatura, periodika