Zdroje

Přehled zdrojů

Digitalizovaný seznam časopisů Ústavu pro českou literaturu AV ČR

Digitální archiv časopisů z fondů ÚČL je zpracováván od roku 2001. Důvodem k postupnému převodu těchto dokumentů do elektronické podoby byla rychle postupující devastace časopiseckých svazků a zvyšující se požadavky na jejich využívání. Určujícím kritériem pro převod jednotlivých titulů je jejich fyzický stav a frekvence výpůjček.

Autor/správce zdroje:
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Digitální archiv

Obor:
Literární věda

Klíčová slova:
literatura, periodika