Zdroje

Přehled zdrojů

Frekvenční slovníky české poezie

Frekvenční slovníky české poezie obsahují údaje o četnosti slov v básnických dílech zahrnutých do Korpusu českého verše.

Slovníky udávají jednak frekvenci lemmat, jednak frekvenci slovních tvarů (tokenů), a to jak v jednotlivých básnických sbírkách, tak v celých autorských subkorpusech i v celém Korpusu českého verše. Slovníky lze stáhnout jako komprimované složky obsahující frekvenční slovník celého autorského subkorpusu a nebo jako frekvenční slovníky jednotlivých básnických sbírek daného autora.

  • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje
    Petr Plecháč (plechac@ucl.cas.cz)
  • Záznamy mají připojené digitální objekty
    Ne

Online přístup: http://versologie.cz/slovniky/slovniky.html

Autor/správce zdroje:
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Elektronický slovník

Obor:
Literární věda

Klíčová slova:
český jazyk, poezie