Frekvenční slovníky české poezie

Frekvenční slovníky české poezie obsahují údaje o četnosti slov v básnických dílech zahrnutých do Korpusu českého verše.

Slovníky udávají jednak frekvenci lemmat, jednak frekvenci slovních tvarů (tokenů), a to jak v jednotlivých básnických sbírkách, tak v celých autorských subkorpusech i v celém Korpusu českého verše. Slovníky lze stáhnout jako komprimované složky obsahující frekvenční slovník celého autorského subkorpusu a nebo jako frekvenční slovníky jednotlivých básnických sbírek daného autora.

  • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
    Petr Plecháč (plechac@ucl.cas.cz)

 

Online přístup: http://versologie.cz/slovniky/slovniky.html

Autor/správce zdroje: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Přístupnost: Online
Typ zdroje: Elektronický slovník
Obor: Literární věda
Klíčová slova: český jazyk, poezie