Zdroje

Přehled zdrojů

Digitalizovaný archiv časopisů Ústavu pro českou literaturu AV ČR

Archiv zpřístupňuje celkem bezmála 400 000 jednotlivých stran. K digitalizaci byla přednostně vybírána periodika obtížněji dostupná, často žádaná nebo dochovaná v poškozených exemplářích. Jádro digitálního archivu tvoří periodika 19. a počátku 20. století (Humoristické listy, Lumír, Světozor atp.), zpřístupněna jsou však i některá periodika současná (časopis Česká literatura; literární časopisy Tvar a Psí víno atp.).

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Vojtěch Malínek (malinek@ucl.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  cca 400 000 obrazových dokumentů
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ano
 • Formát digitálních objektů:
  png, zálohy v tiff
 • Online přístup:
  http://archiv.ucl.cas.cz/