Zdroje

Přehled zdrojů

Retrospektivní bibliografie české literatury Ústavu pro českou literaturu AV ČR

Pro Retrospektivní bibliografii české literatury byl v průběhu uplynulých více než 50 let systematicky excerpován periodický tisk od počátků národního obrození do konce druhé světové války, vycházející na území českých zemí v českém, německém, popř. i slovenském jazyce. Excerpováno bylo vše, co se týká literatury a příbuzných disciplín, v první řadě beletrie, referáty o dílech české a světové literatury a jejich adaptacích pro jiné druhy umění, literárněvědné studie a stati, zprávy, glosy, polemiky, poměrně hojně též publicistika, politická prohlášení a manifesty, stati o příbuzných oborech s dílčím přesahem do oboru literární vědy. Speciální podmnožinu dat pak tvoří excerpce obrazového materiálu (portréty či fotografie spisovatelů, ilustrace k jejich textům atp.). Postupem času vznikla promyšleně řazená kartotéka, která v současnosti objímá cca 700 zásuvek a cca 1,75 milionu excerpčních lístků. Od roku 2009 je postupně online zpřístupňována celá lístková kartotéka v podobě skenů kartotéčních lístků.

  • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
    Vojtěch Malínek, Daniel Řehák (malinek@ucl.cas.cz, rehak@ucl.cas.cz)
  • Aktuální obsah informačního zdroje:
    cca 1 700 000 skenů kartotečních lístků
  • Online přístup:
    http://retrobi.ucl.cas.cz/