Zdroje

Přehled zdrojů

Slovník české literatury po roce 1945

Slovník české literatury po roce 1945 představuje základ cyklicky aktualizované elektronické databáze, která je schopna poskytovat aktuální a kvalifikovaně zpracované informace odborným zájemcům i širší veřejnosti. Východiskem a základem databáze byly ty slovníkové publikace ÚČL, které reflektovaly českou poválečnou literaturu a které již nebyly postiženy předlistopadovými ideologickými limityDále byl slovník rozšířen o jména výrazných autorů debutujících v letech 1989–2000, které dřívější knižní vydání nezahrnuvalo. Slovník pracuje též z tzv. vnořenými (nepravidelnými) hesly, které mimo základní strukturu slovníku rozšiřují informace uvedené v heslech (např. hesla některých exilových edic rozšiřují připojené bibliografické soupisy apod.).

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  PhDr. Michal Přibáň, Ph.D. (priban@ucl.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  cca 1 500 hesel
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ano
 • Formát digitálních objektů:
  jpg
 • Online přístup:
  http://www.slovnikceskeliteratury.cz