Zdroje

Přehled zdrojů

Eufonometr

Aplikace Eufonometr se opírá o postup kvantifikování míry eufonie v básnickém textu, který v šedesátých letech 20. století navrhl Gabriel Altmann. Tento postup je s drobnými úpravami aplikován na texty obsažené v Korpusu českého verše. Výsledkem je soupis autorů řazený dle průměrného eufonického koeficientu jejich básní. Uživatel zadá libovolný text a po spuštění aplikace se zobrazí eufonicky relevantní hlásky a jejich eufonický koeficient v jednotlivých řádcích. Kromě toho se zobrazí celkový eufonický koeficient vloženého textu a autor, jehož průměrný eufonický koeficient je nejblíže eufonickému koeficientu vloženého textu. Z dat zobrazených v grafu pak lze zjistit, kolik básní v České elektronické knihovně dosahuje obdobného eufonického koeficientu jako vložený text.

Autor/správce zdroje:
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Aplikace

Obor:
Literární věda

Klíčová slova:
česká literatura, český jazyk