Eufonometr

Aplikace Eufonometr umožňuje vypočíst eufonický koeficient libovolného textu.

Aplikace Eufonometr se opírá o postup kvantifikování míry eufonie v básnickém textu, který v šedesátých letech 20. století navrhl Gabriel Altmann. Tento postup je s drobnými úpravami aplikován na texty obsažené v Korpusu českého verše. Výsledkem je soupis autorů řazený dle průměrného eufonického koeficientu jejich básní.

Uživatel zadá libovolný text a po spuštění aplikace se zobrazí eufonicky relevantní hlásky a jejich eufonický koeficient v jednotlivých řádcích. Kromě toho se zobrazí celkový eufonický koeficient vloženého textu a autor, jehož průměrný eufonický koeficient je nejblíže eufonickému koeficientu vloženého textu. Z dat zobrazených v grafu pak lze zjistit, kolik básní v České elektronické knihovně dosahuje obdobného eufonického koeficientu jako vložený text.

  • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
    Petr Plecháč (plechac@ucl.cas.cz)

 

Online přístup: http://versologie.cz/eufonometr/eufonometr.html

Autor/správce zdroje: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Přístupnost: Online
Typ zdroje: Aplikace
Obor: Literární věda
Klíčová slova: česká literatura, český jazyk