Zdroje

Přehled zdrojů

Digitální archiv populární literatury

Archiv zpřístupňuje jednotlivé exempláře nebo dílčí soubory masových tisků z období do roku 1945, jejichž digitální kopie či originální výtisky byly shromážděny pro potřeby literárněhistorických a bibliografických projektů řešených na půdě Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Speciálně se zaměřuje na sešitkové série povídek a další periodické či poloperiodické edice populární beletrie. V současné době obsahuje cca 250 sešitů populární četby. Digitální archiv populární literatury nabízí skeny nebo fotografie jednotlivých sešitků řady sérií a edic populární četby. Obsahuje jak původní, tak překladové texty, které byly v první polovině 20. století v českém prostředí v oběhu prostřednictvím daného specifického publikačního typu. Zpřístupňuje tak vzorek četby, která je v běžné knihovní síti často v podstatě nedostupná, a napomáhá tak při výzkumu dějin populární literatury v českém prostředí. Technologicky jde o obrazovou galerii bez metadat a možností vyhledávání, v níž jsou jednotlivé sešity uspořádány hierarchicky podle edic a kategorií.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Michal Jareš (jares@ucl.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  250 digitalizovaných publikací
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje:
  postupně rostoucí obsah
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ano
 • Formát digitálních objektů:
  jpg
 • Online přístup:
  http://dapl.ucl.cas.cz/

Autor/správce zdroje:
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Digitální knihovna

Obor:
Literární věda

Klíčová slova:
populární literatura