Zdroje

Přehled zdrojů

Databáze českých literárních osobností

Databáze obsahuje biogramy cca 40 000 osobností literárního života v českých zemích s důrazem na ověřování dostupných dat v příslušných zdrojích (matriky, archivy, dotazníky atp.).

Veřejně přístupná databáze obsahuje základní biografické údaje jednotlivých osobností českého literárního života, tj. preferovanou formu jména, popř. typ jména, další užívané podoby jména (včetně pseudonymů, šifer, rodných a jiných jmen), data a místa narození a úmrtí, informace o vědeckém, profesním a publikačním zaměření daných osobností a případnou upřesňující poznámku. K roku 2015 bylo v databázi CLO podchyceno cca 40 000 osobností.

  • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje
    Vojtěch Malínek, Daniel Řehák (clo@ucl.cas.cz)
  • Aktuální obsah informačního zdroje
    cca 40 000 hesel
  • Záznamy mají připojené digitální objekty
    Ne

Online přístup: http://clo.ucl.cas.cz/