Zdroje

Přehled zdrojů

Databáze českých literárních osobností

Veřejně přístupná databáze obsahuje základní biografické údaje jednotlivých osobností českého literárního života, tj. preferovanou formu jména, popř. typ jména, další užívané podoby jména (včetně pseudonymů, šifer, rodných a jiných jmen), data a místa narození a úmrtí, informace o vědeckém, profesním a publikačním zaměření daných osobností a případnou upřesňující poznámku. K roku 2015 bylo v databázi CLO podchyceno cca 40 000 osobností.

  • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
    Vojtěch Malínek, Daniel Řehák (clo@ucl.cas.cz)
  • Aktuální obsah informačního zdroje:
    cca 40 000 hesel
  • Online přístup:
    http://clo.ucl.cas.cz/