Databáze českých literárních osobností

Databáze obsahuje biogramy cca 40 000 osobností literárního života v českých zemích s důrazem na ověřování dostupných dat v příslušných zdrojích (matriky, archivy, dotazníky atp.).

Veřejně přístupná databáze obsahuje základní biografické údaje jednotlivých osobností českého literárního života, tj. preferovanou formu jména, popř. typ jména, další užívané podoby jména (včetně pseudonymů, šifer, rodných a jiných jmen), data a místa narození a úmrtí, informace o vědeckém, profesním a publikačním zaměření daných osobností a případnou upřesňující poznámku. K roku 2015 bylo v databázi CLO podchyceno cca 40 000 osobností.

  • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
    Vojtěch Malínek, Daniel Řehák (clo@ucl.cas.cz)
  • Aktuální obsah informačního zdroje:
    cca 40 000 hesel
  • Záznamy mají připojené digitální objekty:
    Ne

 

Online přístup: http://clo.ucl.cas.cz/

Autor/správce zdroje: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Přístupnost: Online
Typ zdroje: Biografická databáze
Obor: Historie, Literární věda
Klíčová slova: biografie, literární osobnosti