Zdroje

Přehled zdrojů

Mayerova sbírka map z 1. světové války

Unikátní soubor vojenských map znázorňujících vývoj front 1. světové války.

Mapy jsou řazeny chronologicky dle jednotlivých týdnů, přičemž jsou předřazeny dvě mapy bez časového vymezený. Řada není úplná. Originály jsou uloženy v Archivu AV ČR.

  • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje
    Marie Bahenská (bahenska@mua.cas.cz)
  • Záznamy mají připojené digitální objekty
    Ne

Online přístup: http://www.mua.cas.cz/cs/vojenske-mapy

Autor/správce zdroje:
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Digitální mapová sbírka

Obor:
Geografie

Klíčová slova:
historická geografie