Mayerova sbírka map z 1. světové války

Unikátní soubor vojenských map znázorňujících vývoj front 1. světové války.

Mapy jsou řazeny chronologicky dle jednotlivých týdnů, přičemž jsou předřazeny dvě mapy bez časového vymezený. Řada není úplná. Originály jsou uloženy v Archivu AV ČR.

  • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
    Marie Bahenská (bahenska@mua.cas.cz)

Online přístup: http://www.mua.cas.cz/cs/vojenske-mapy

Autor/správce zdroje: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Přístupnost: Online
Typ zdroje: Digitální mapová sbírka
Obor: Geografie
Klíčová slova: historická geografie