Zdroje

Přehled zdrojů

Mayerova sbírka map z 1. světové války

Mapy jsou řazeny chronologicky dle jednotlivých týdnů, přičemž jsou předřazeny dvě mapy bez časového vymezený. Řada není úplná. Originály jsou uloženy v Archivu AV ČR.

Autor/správce zdroje:
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Digitální mapová sbírka

Obor:
Geografie

Klíčová slova:
historická geografie