Zdroje

Přehled zdrojů

Tradiční řemeslná výroba a zemědělské práce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Výchozími podklady pro zpracování CD-ROM jsou dokumentační a fotografické fondy uložené v EÚ AV ČR. K těmto pramenům jsou zpracovány odborné popisy jednotlivých fotografií s lokalizací, časovým zařazením a odkazem na mapu a heslář krajových nebo profesních výrazů, výběrová bibliografie a anglické resumé. Celý soubor je doplněn doprovodnou vědeckou studií o tradiční řemeslné a zemědělské výrobě se seznamem doporučené literatury. K edici je připojena mapa s vyznačením lokalit, kde se nacházejí lidoví výrobci, držitelé titulu Nositel tradice lidových řemesel 2001–2010. Další mapa dokumentuje lidovou řemeslnou výrobu v letech 1952–89. Databáze je dostupná v podobě CD-ROM.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
  Barbora Gergelová (gergelova@eu.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje:
  1 657 katalogizačních záznamů
 • Záznamy mají připojené digitální objekty:
  Ano
 • Formát digitálních objektů:
  jpg
 • Dostupnost informačního zdroje bez online přístupu:
  Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. Středisko vědeckých informací Na Florenci 3, 110 00 Praha 1

Autor/správce zdroje:
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Offline

Typ zdroje:
Databáze fotografií

Obor:
Etnografie, Etnologie

Klíčová slova:
řemeslná výroba, zemědělská výroba