Zdroje

Přehled zdrojů

Fototéka Ústavu dějin umění AV ČR

Umělecko-historicky zaměřený fond fototéky, který obsahuje v současnosti přes 200 000 negativů, diapozitivů, analogových a digitálních fotografií.

Fototéka obsahuje rozsáhlý fond fotografií kulturních památek, který je tematicky zaměřen převážně na bohemika v celém časovém rozpětí dějin umění a na díla světového umění na českém území. Shromažďuje fotografie uměleckých památek starého i moderního umění jako nezbytnou a nosnou součást ústavního vědeckého bádání a z něho vyplývajících publikačních aktivit.

 • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje
  Mgr. Markéta Janotová (janotova@udu.cas.cz)
 • Aktuální obsah informačního zdroje
  130 000
 • Zamýšlený obsah informačního zdroje
  100 000
 • Záznamy mají připojené digitální objekty
  Ano
 • Formát digitálních objektů
  pdf, jpg, tif, mp4, avi
 • Dostupnost informačního zdroje bez online přístupu
  Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. Fototéka Husova 4 110 00 Praha 1

Autor/správce zdroje:
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Offline

Typ zdroje:
Databáze fotografií

Obor:
Dějiny umění

Klíčová slova:
fotografie uměleckých děl