Zdroje

Přehled zdrojů

Průvodce fondy a sbírkami Archivu Akademie věd České republiky

Databáze obsahuje základní charakteristiku a popis jednotlivých archivních fondů a sbírek Archivu Akademie věd ČR.

Jedná se o doplnění tištěného pramene: HANA BARVÍKOVÁ – HELENA JANDEROVÁ – VÁCLAV PODANÝ: Fondy a sbírky Archivu Akademie věd České republiky. Práce z dějin Akademie věd, řada B, svazek 13 z roku 1999. Zachycuje stav k 31. 12. 2007.

  • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje
    Marie Bahenská (bahenska@mua.cas.cz)
  • Záznamy mají připojené digitální objekty
    Ne

Online přístup: http://arbach.mua.cas.cz:8080/vade

Autor/správce zdroje:
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Přístupnost:
Online

Typ zdroje:
Databáze

Obor:
Archivnictví

Klíčová slova:
Akademie věd, archivní sbírky