Průvodce fondy a sbírkami Archivu Akademie věd České republiky

Databáze obsahuje základní charakteristiku a popis jednotlivých archivních fondů a sbírek Archivu Akademie věd ČR.

Jedná se o doplnění tištěného pramene: HANA BARVÍKOVÁ – HELENA JANDEROVÁ – VÁCLAV PODANÝ: Fondy a sbírky Archivu Akademie věd České republiky. Práce z dějin Akademie věd, řada B, svazek 13 z roku 1999. Zachycuje stav k 31. 12. 2007.

  • Osoba odpovědná za správu informačního zdroje:
    Marie Bahenská (bahenska@mua.cas.cz)

 

Online přístup: http://arbach.mua.cas.cz:8080/vade

Autor/správce zdroje: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Přístupnost: Online
Typ zdroje: Databáze
Obor: Archivnictví
Klíčová slova: Akademie věd, archivní sbírky